F-CK-1B_001.jpg

 

 

F-CK-1D 經國號戰鬥機

 

if 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

FRX-00_001.jpg

 

戰鬥妖精雪風 FRX-00 "YUKIKAZE"   1/72

 

Flickr 相簿

if 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

F-2A_JASDF_001.jpg

 

JASDF MITSUBISHI F-2A 3sq 60th Anniversary 

 

1/48 Hasegawa

if 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

FA-2_FAND_II_001.jpg

 

戰鬥妖精雪風 FA-2 FAND II

 

 

if 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 IMG_2991.JPG 

 

2017 新竹空軍基地開放 (正式開放篇)

 

 

if 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

 

Mirage2000-5_2017_001

 

2017 新竹空軍基地開放  預校篇

 

if 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

F-16B_Flying-Tiger_001.jpg

 

F-16B   ROCAF Flying Tiger

 

1/48 Kinetic 

if 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()